Bronsdiabetes


Bronsdiabetes, jämtlandsjuka eller hemokromatos – många olika namn på den genetiska åkomman där upptaget av järn är uppreglerat och resulterar i inlagring av järn i kroppens vävnader som blir svåra att göra sig av med. Långvariga effekter av successivt ökade järnnivåer är såklart höga järnvärden (vilket många associerar som bra!) men som i sin tur bidrar till mer oxidativ stress i cellerna. Den oxidativa stressen pressar kroppen och gör att en högre risk för följdsjukdomar infinner sig.

För oss kvinnor tar det oftast lite längre tid att utveckla symptom eftersom att vi ha mens och naturligt mister blod varje månad och därigenom minskar på järnhalten i blodet. Symptom är trötthet och förhöjda levervärden, om inte det hunnit gå flera f