top of page

Vilken kroppstyp är du? Del 2


Läs om grunderna i Vilken kroppstyp är du? Del 1

Här i del 2 kommer jag diskutera förklaringsmodeller och hur en manuell terapeut (osteopat, naprapat, kiropraktor, fysioterapeut, massör) kan tänka när det gäller att anpassa sin behandling efter sin patients kroppstyp.

Short recap: Det finns som sagt tre kategorier – ectomorf (nervsystemet), mesomorf (muskuloskeletala systemet) och endomorf (mage-tarm systemet) som dominerar i våra kroppar på olika sätt. Alla kategorier finns hos alla människor men utefter var individs genetiska förutsättningar uttrycker våra gener någon av dessa extra mycket.

Som manuell terapeut ställs man inför en radda olika patienter där man måste ta ställning till personlighet och kroppstyp för att välja rätt behandlingsform. Till exempel: En ectomorf där nervsystemet dominerar fungerar lugna IVM, BLT och FU tekniker till fördel mot HVT och tuffa MET tekniker. Däremot passar just MET och HVT bäst för mesomorfer där IVM inte alls ger samma resultat. Endomorferna sägs svara bra på viscerala tekniker. (Nu tycker många av er att dessa förkortningar är crazy och hänger med alls, men frukta icke, ett härligt uppslagsverk finns snart på bloggen!)

Detta är endast GENERELLA observationer som gubbar med vita rockar har skrivit i sina böcker. Varje patient är såklart unik och dessa mönster behöver inte vara sant för alla. Jag röstar på ödmjukhet framför kunskap! Men personligen tror jag absolut att det finns kopplingar både vävnadsmässigt i den fysiska kroppen, personlighetsdrag psykiskt och på ett filosofiskt plan. Ur osteopatins synvinkel är det sjukt spännande att diskutera och ponera kring just sådana här ämnen!

Jag tycker att dessa slutsatser låter rationellt baserade. Eftersom att det generellt är ectomorfer som gärna får problem med nervsystemet verkar det logiskt att behandla den patienten med tekniker som siktar in sig på nervsysstemet, e.g. IVM. När detta har testas så verkar det ge bättre resultat än e.g. HVT, enligt Parcers & Marcers bok. Samtliga fynd har man hittat hos mesomorfer och endomorfer.

Samma parallell går att dra till stress. Ectomorfer får oftast huvudvärk vid stress, mesomorfer får ont i leder och muskelknutor och endomorfernas stress yttrar sig som ont i magen. Fortfarande bara generellt! Inget är sant för alla. Som en disclamier har jag hört olika kring stress. Vissa påstår att endomorfer sällan får problem med magen eftersom att endoderma ska vara så dominant och "starkt". Jag funderar istället över om det kan vara så att just eftersom att endodermet är en dominant del i kroppen så är det helt enkelt större chans att stress och sjukdom råkar sätta sig där. Alltså att endomorfer är mer benägna att få probelm med magen.

Genetiskt är vissa mer disponibla för vissa sjukdommar än andra. Kanske har kroppstypen en påverkan på detta? Jag tror det, eftersom att det är genuttrycket som i första hand påverkar hur kroppen ser ut. Allt hänger ihop, helheten är ju det som allt kokar ned till i slutändan!

Det kan absolut vara värt att tänka på vilken kroppstyp man själv är som terapeut. Det påverkar nämnligen också vilken behandling du vill göra och vilken du antagligen har lättast för att göra många olika faktorer spelar alltså in när man väljer teknik och inget behöver vara rätt eller fel!

I min klinik experimenterar jag enligt koncepten för att vidga mina egna perspektiv och hala in så mycket erfarenhet jag kan för att bli en så grym osteopat som jag kan. Roligt att se hur träffande dessa teorier kan vara ibland!

Källa: J. Parcer, N. Marcer "Osteopathy Models for Diagnosis, Treatment and Practice" 2006.


Fler blogg inlägg du
kommer gilla
bottom of page