Att spränga gränser!


Träning. Balans. Starkt sinne.

Tre grundstenar och egenskaper du behöver för att nå dina mål och spränga gränser. Det finns alltid gränser och föreställningar som man sätter upp i sitt eget huvud för vad man kan eller inte kan klara av. Så är det. Men knepet att kunna spränga en sådan gräns är att träna sitt sinne till att våga tro på att man kan kliva över den!